ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน 4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน 4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน 4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Check In

Check Out

Rooms

Promotion Code

Book Now

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน
4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน 4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ตระหนักในคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่นร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงการได้ช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย มีบริการที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดดเด่นในเรื่องการสนับสนุนและเป็นมิตรต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริบทของการท่องเที่ยว การเดินทาง และการพักผ่อนที่ยั่งยืน มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการท่องเที่ยว การเข้าพัก และการสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท มุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์พักผ่อนและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว ด้วยการรักษาและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการผลักดัน 4 แนวคิดที่พลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน 4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • สนับสนุนการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนโครงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดชายหาด ลดอัตราการทิ้งขยะ รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไร้สารเคมีอันตรายไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทางธรรมชาติ
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น: ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่น และการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น เช่น การทำอาหารท้องถิ่น การทำงานศิลปะ หรือการแสดงเรื่องราวท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน: หัวใจหลักของการท่องเที่ยว คือ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สนับสนุนการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเดินเพื่อชมธรรมชาติ การปั่นจักรยาน การพายเรือคายัคสัมผัสผืนท้องทะเล หรือการท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติท้องถิ่น เราเน้นคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ภายในเกาะ
ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ผลักดัน 4 แนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท สนับสนุนการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรม สนับสนุนการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและมั่นคงที่สามารถสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต เราพร้อมมอบประสบการณ์พักผ่อนสุดประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพักทุกท่าน ภายในรีสอร์ทมีระะบบการจัดการที่ดีทั้งพื้นที่และวัสดุที่ใช้ บรรยากาศดี อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติ และมีบริการอาหารและบาร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับรองว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติและมาร่วมกันรักษาความสวยงามของธรรมชาติไปด้วยกัน เพื่อให้อยู่คู่กับโลกของเราไปนาน ๆ